هجدهمین نمایشگاه صنعت خودرو تبریز- غرفه آپکو
هجدهمین نمایشگاه صنعت خودرو و نیرو محرکه تبریز در محل دائمی نمایشگاه های این شهر آغاز به کار کرد و شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو همانند گذشته حضوری فعال و پررنگ دارد.
حضور آپکو درهجدهمین نمایشگاه خودرو تبریز
شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)، همزمان با آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه خودرو و لوازم یدکی تبریز به همراه سایر شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو در سالن امیرکبیر حضور می یابد.