انتصاب های جدید در شرکت آپکو
طی حکمی از سوی مدیریت عامل شرکت آپکو آقای حمید رادین جم به سمت مدیریت سیستمها و روشها ، آقای هادی زلالی فام به سمت سرپرست اداره حراست و آقای علیرضا خمسه به عنوان سرپرست اداره ارتباطات منصوب گردیدند .
تشکیل جلسه شورای مدیران
جلسه شورای مدیران شرکت خودرو های سفارشی ایران خودرو در تاریخ 94/08/19 در سالن کنفرانس شرکت با موضوع بهبود فرآیندهای عملیاتی جهت افزایش بازدهی شرکت تشکیل گردید .