شرکت خودروهای سفارشی ایران خودروواحد مالی شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو(آپکو)در نظردارد،برای مقطعی 3 ماهه اقدام به جذب تعدادی کارآموز نماید.(ترجیحا از دانشجویان مقاطع کارشناسی به بالا)
متقاضیان واجد شرایط در روزهای شنبه الی چهار شنبه در ساعات 9-15،به امور پرسنلی شرکت آپکو به آدرس کیلومتر 11جاده مخصوص،روبروی تعاونی سپه،خ سی ام،درب سوم مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت آپکواخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ