شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو


در حال حاضر سهم شرکت آپکو از بازار سفارشی سازی و تیونینگ 15 تا 20 درصد است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان باید سه برابر شود.بر این اساس هدف گذاری امسال در اختیار گرفتن سهم 33 در صدی از بازار خودروهای سفارشی است.
اخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ