شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

مراکز فروش و نصب تهران

فروشگاه و نمایشگاه مركزي: كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج - روبروي تعاوني سپه-  خيابان سی ام - درب سوم  تلفن:44531020

 

فروشگاه سازمان فروش: كيلومتر 14 جاده قديم كرج - معاونت بازار يابي و فروش ايران خودرو         تلفن:  48229062

 

فروشگاه شماره 1: درب آزادي ( خيابان آزادي - ابتداي خیابان يادگارامام - تعميرگاه مركزي شماره يك ايران خودرو  تلفن : 66072055)

درب سهرورد ( خيابان آزادي - خيابان حبيب الهي - خيابان سهرورد - تعميرگاه شماره يك ايران خودرو   تلفن:66072054 )

 

 

فروشگاه شماره 3 : پل مدیریت - بلوار دریا - روبروی دانشگاه امام جعفر صادق   تلفن 88687683

 

فروشگاه پارکینگ تندگویان: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - پارکینگ تندگویان