سفارش چگونه برای من ارسال می‌شود؟

پس از ثبت سفارش و تایید آن از سوی مرکز سفارشات فروشگاه مجازی،از طریق متصدیان تحویل کالای آپکو ارسال می‌گردد.