زه دور گلگیر 405 و پارس

زه دور گلگیر 405 و پارس

بزودی
موجودی:  بزودی

 کد قطعه : 199703

 معرفی اجمالی

زه دور گلگیر:

هنگام پارک نمودن اولین قسمتی که به مانع برخورد مینماید گلگیرها میباشد این مشکل توسط زه دور گلگیر برطرف میگردد و باعث سالم ماندن بدنه خودرو میگردد و نصب آن توسط خارهای مخصوص و یا چسب دو طرفه انجام می پذیرد.  

افزودن نظر جدید