اعضای هیئت مدیره

 

                    جناب آقای مهندس حسن جلینی 

                    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                     

 

  متولد 3 تیرماه 1343

  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد انتقال تکنولوژی

 

  :سوابق شغلی

   مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران  سال 89 الی 91

   عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت محورسازان ایران خودرو  سال 92 الی 98

 عضو هیأت مدیره و قائم مقام توسعه بازار شرکت نسیم صبح امید ایران خودرو  سال 98 الی 99

و در حال حاضر مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)