هیئت مدیره

             

               جناب آقای مهندس اسکوئی

              سرپرست مدیریت و عضو هیئت مدیره

  متولد فروردین 1353

  دارای مدرک تحصیلی مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA صنعت خودرو

  سوابق شغلی:

  عضو هیئت مدیره و قائم مقام حوزه فروش شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)  از سال 1400

  مدیرعملیات فروش شرکت ایران خودرو از سال 1400-1397

  رئیس کل قراردادهای عمده معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو 1397-1393

  رئیس کل تحقیقات و توسعه بازار شرکت ایران خودرو 1393-1392

رئیس کل برنامه ریزی فروش و تأمین سفارشات شرکت ایران خودرو 1392-1386

رئیس کنترل تعهدات شرکت ایران خودرو 1386-1383