فرم اعطای نمایندگی شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

مشخصات متقاضی :
نام :
نام خانوادگی:
شماره شناسنامه/شماره ثبت :
تاریخ تولد/تاریخ ثبت:
کد ملی:
میزان تحصیلات:
select
رشته تحصیلی:
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن منزل:
شماره تلفن ضروری
در خصوص متقاضیان حقیقی، کد ملی،میزان تحصیلی و تلفن مدیر عامل نوشته شود.
سوابق و فعالیت های متقاضی :
کل سابقه فروش قطعات سفارشی متقاضی : کل سابقه فروش لوازم یدکی محصولات ایران خودرو: سابقه فروش قطعات سفارشی و یدکی در نمایندگی فعلی : آیا سابقه عمده فروشی دارد؟
متوسط فروش ماهیانه : متوسط خرید ماهیانه : توان خرید از شرکت: اعتباری : نقدی :
تعداد کارکنان دائمی با صاحب نمایندگی : تمام وقت : نیمه وقت : تعداد کارکنان بخش فروش قطعات :
نام و نام خانوادگی مسئول فروش قطعات سفارشی :   تلفن : نام و نام خانوادگی نصاب قطعات سفارشی :   تلفن :
مشخصات و امکانات نمایندگی :
متراژ: کل نمایندگی / فروشگاه متر مربع     نمایشگاه فروش خودرو متر مربع     بالکن متر مربع     انبار متر مربع     ابعاد نمایندگی متر مربع     عرض دهانه نمایندگی متر مربع    
مشخصات شهری : کد شهر     شماره تلفن نمایندگی 1:     2 :     شماره فکس :    
آدرس نمایندگی :