محصولات

مشاهده سریع

استرس بار (ميل تعاد...

2,087,250 ریال

استرس بار (strut bar) میله فلزی افقی است که دو سرکمک چپ و راست را به هم متصل می کند با استحکام بخشیدن به سیستم کمک و فنر، در مقابل ضربات وارده ناشی از جاده و در پیچ جاده ها خودرو ثبات بیشتری می یابد

نظرات 1
First PagePrevious Page
1
Next PageLast Page